środa, 18 stycznia 2012

MUHAMMAD YUNUS, TWÓRCA MIKROKREDYTÓW W WARSZAWIE

31 stycznia w Warszawie odbędzie się otwarte spotkanie z Muhammadem Yunusem. Jest on laureatem nagrody Nobla, założycielem i twórcą koncepcji przedsiębiorstwa społecznego, dając początek działalności mikrokredytowej w Bangladeszu.
Pomysł, który przyniósł mu Nobla, zrodził się w 1976r. gdy w ramach projektu badawczego trafił wraz z trójką swoich studentów do wsi Dżobra, w której kobiety wytwarzały bambusowe stołki. Zarabiały po 2 centy dziennie. Nie stać ich było na zakup materiału za 20 centów, musiały więc pobierać materiał od przyszłego nabywcy. Yunus postanowił udzielić im pożyczki.
Eksperyment okazał się udany i po pomyślnym powtórzeniu go w innych miejscowościach, Yunus założył bank udzielający mieszkańcom Bangladeszu niewielkich, maksymalnie 300 dolarowych pożyczek na rozkręcenie drobnej przedsiębiorczości, zakup potrzebnych materiałów, itp. Klientami banku, który nie wymaga zastawów, są najczęściej kobiety (96%), pożyczające 12-15 dolarów. Mimo stosunkowo wysokich odsetek spłacanych jest prawie 98% kredytów. Stosowane są także pożyczki grupowe, w których cała grupa solidarnie poręcza spłatę zobowiązań każdego ze swoich członków.
Uzasadnieniem przyznania nagrody Yunusowi było oświadczenie Komitetu Noblowskiego, że "nie będzie można osiągnąć trwałego pokoju, dopóki duże grupy ludności nie znajdą sposobu na wydostanie się z nędzy".
Sukces modelu mikrofinansowania zainspirował podobne przedsięwzięcia w wielu krajach, zarówno rozwijających się, jak i uprzemysłowionych, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Muhammad Yunus zaprezentuje wykład pt. "Przedsiębiorczość społeczna. Nowy model biznesu oparty na… bezinteresowności".
Wykładowi otwartemu Noblisty towarzyszy wystawa polskich przedsiębiorstw społecznych pt. "Z lepszej półki". Jest to prezentacja ciekawych produktów i usług wytwarzanych przez ludzi, którzy dzięki solidarnemu wsparciu ze strony silniejszych uczestników rynku oraz środków publicznych odzyskują możliwość powrotu na rynek.

Spotkanie odbędzie się o 18:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w Sali wystawowej (nr 097) na parterze. Wystawa otwarta będzie od godziny 17:00.
źródło: concorda.pl i wikipedia.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz